Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim

Menu

Aktualności

SEiR

Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZNP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Skład Zarządu Sekcji:

Barbara Kluba – przewodnicząca
Danuta Kojder
Krystyna Borys
Barbara Łata
Halina Krawerenda
Anna Masternak
Jadwiga Myśliwska
Halina Pająk
Wanda Reszczyk
Teresa Żelazna
Halina Szczodrak
Mirosława Tomala

Dyżur członków Zarządu SEiR jest pełniony codziennie w dni robocze w godz. 10:00- 12:00.