Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim

Menu

Aktualności

Zarząd Oddziału ZNP

kadencja 2014-2018

Ewa Malec – prezes Oddziału

Hanna Sachno – wiceprezes ZO, ZS nr 2

Małgorzata Cędrowska – PP Nr 5
Bożena Adamiec – PP Nr 7
Jolanta Szczypciak – PP Nr 11
Anna Spustek – PP Nr 11
Dorota Adamska – PSP Nr 1
Katarzyna Zięba – PSP Nr 1
Anna Pronobis – PSP Nr 3
Maria Masternak – PSP nr 4
Anna Zychnowska – ZSiPP Nr 3
Bogusław Wojkiewicz – ZSiPP Nr 3
Ewa Zakowana – PSP Nr 7
Małgorzata Jaszczołt-Szymańska  – PSP Nr 7
Małgorzata Kwiecień – PSP Nr 4
Jadwiga Chamera – PSP Nr 10
Anna Górska – PSP Nr 14
Agnieszka Witkowska – PSP Nr 14
Edyta Walas – PG Nr 1
Artur Pocheć – PG Nr 2
Małgorzata Łojek – PG Nr 3
Bożena Mróz – PG Nr 3
Marta Bojara – PG Nr 3
Anna Kowalska – PG Nr 4
Bożena Cholewińska –PSP Nr 7
Jan Starzomski – ZSO
Joanna Żelazna – Żak – II LO
Ewa Góra – ZS Nr 1
Radosław Moskal – ZS Nr 3
Anna Orłowska – CKZiU
Krzysztof Krzak – MOS
Marta Hapczyn – ZSS
Wanda Podsiadło – SAiO
Barbara Kluba – SEiR
Halina Pająk – SEiR

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Kwapisz – SOSW
Jolanta Sucholewska – PP Nr 12
Donata Majewska – SAiO
Grażyna Sindalska – SEiR
Jolanta Krasa PSP  – PSP Nr 9

Prezesi ognisk nie będący członkami Zarządu:

Jolanta Sucholewska –PP Nr 12
Elżbieta Wójcik –PP nr 16
Bożena Adamiec – PP nr 7
Teresa Karbowniczek – ZSOMS
Igor Paluch – ZS Nr 3
Agnieszka Pocheć -Paluch – III LO
Grzegorz Gruszka -ZP
Jolanta Krasa – PSP Nr 9